+31 (0)6 10 99 55 19 info@tauschonderwijs.nl

Home » Nieuws » Onderwijs, waar is de creativiteit?

Nieuws

Tausch Onderwijs
Column: Maarten van der Vaart

Onderwijs, waar is de creativiteit?

06 feb 2023

ONDERWIJS, WAAR IS DE CREATIVITEIT?

Waar blinken Nederlanders in uit? Waarom is onze economie decennia succesvol?
Bij de beantwoording van deze vraag kom je vaak uit op onze creativiteit. Door deze
creativiteit behoort onze economie tot de grootste van de wereld ondanks de schaal
van ons land en het kleine aantal inwoners. Nederlanders combineren handelsgeest
met technisch vernuft en weten daarbij internationale samenwerkingen aan te gaan.
Daarbij worden vaak niet voor de hand liggende oplossingen gekozen.
Is het dan niet logisch om juist in het Nederlandse Onderwijs op die creativiteit
de pijlen te richten? Dat klinkt natuurlijk voor de hand liggend. Helaas moet ik u
teleurstellen. Wanneer onze kinderen op 4 jarige leeftijd het Nederlandse onderwijs
instromen is 98% van hen nog creatief. Op 8 jarige leeftijd, dus in slechts 3 jaar
tijd, weten wij met ons onderwijssysteem dat percentage te laten kelderen tot 32%.

Wanneer het Nederlandse kind doorstroomt naar het voortgezet onderwijs is van
deze creativiteit nog slechts 10% over. Zowel in de politiek als bij het onderwijs wordt
tegenwoordig gehamerd op lezen, schrijven en rekenen. Dit geeft een extra druk met
als gevolg nog minder ruimte voor creativiteit. Hoe mooi zou het zijn dat in het onderwijs
het talent van het kind echt centraal staat. Want het is duidelijk dat naast het lezen, schrijven en rekenen wij
andere kwaliteiten nodig hebben in onze maatschappij, nu maar ook in de toekomst!
Deze kwaliteiten kunnen liggen op het vlak van bijvoorbeeld ambacht, sociale intelligentie,
out of the box denken, muziek, kunst, sport. Laten wij afstappen van een blauwdruk vormpje
waardoor elk Nederlands kind geperst wordt. Laten wij kwaliteiten en talenten van onze
kinderen versterken. Hen ruimte en mogelijkheden bieden om hun kwaliteiten uit te bouwen.

Welkom in een creatieve toekomst!
Maarten van der Vaart | Tausch Onderwijs | Ambassadeur belevingsonderwijs
maarten@tauschonderwijs.nl

Hoe mooi zou het zijn dat in het onderwijs het talent van het kind echt centraal staat. Want het is duidelijk dat naast het lezen, schrijven en rekenen wij andere kwaliteiten nodig hebben in onze maatschappij, nu maar ook in de toekomst!
Maarten van der Vaart

Directeur Tausch Onderwijs

College de Brink

Leeromgeving

Yuverta

Leeromgeving

De Overlaat

Leeromgeving

Bekijk alle
berichten