+31 (0)6 10 99 55 19 info@tauschonderwijs.nl

Lees hier meer over

Voortgezet onderwijs

“De mooiste lokalen voor onze leerlingen
en een inspirerende werkplek voor onze docenten.”

Simon Baars
Directeur Innovatie,
Experience College Rotterdam

Vmbo: de v van
voorbereiding en verkenning

Belevingsruimtes die passen bij de vmbo-profielen van jouw school laten scholieren leren door te doen. Binnen jullie onderwijsniveau en onderwijsvisie komt het eigen talent centraal te staan. Dit vergroot het zelfvertrouwen en de zelfkennis van de leerlingen. Tausch Onderwijs stimuleert bovendien een betere doorstroom richting jullie school. Door de samenwerking met PO kunnen gezamenlijke belevingsruimtes worden opgezet waardoor de aansluiting met VO geborgd wordt. Leerlingen uit het basisonderwijs ervaren een breed aanbod. 

Op het vmbo komen leerlingen in aanraking met een breed aanbod. In co-creatie met onderwijspartners, passend bij de onderwijsvisie en de aangeboden profielen, ontwerpen en ontwikkelen wij uitdagende en inspirerende leeromgevingen. Zo maken scholieren kennis met het toekomstige werkveld. Dit vergemakkelijkt hun studiekeuze richting een vervolgopleiding.

Projecten
Voortgezet Onderwijs

College De Brink

Leeromgeving

SG De overlaat

Leeromgeving

EXPERIENCE COLLEGE

Leeromgeving

Havo en vwo
Ontwerp jouw en onze toekomst

Binnen de onderwijsstroming havo en vwo komt de nadruk te liggen op onderzoeken en ontwerpen. Het ministerie van Onderwijs stimuleert arbeidsmarkt relevante beroepsopleidingen in Techniek HAVO en kleinschalig vakonderwijs. In co-creatie met onze onderwijspartners en jullie school, realiseren wij uitdagende en inspirerende leeromgevingen op maat. 

In onze contextrijke belevingsruimtes voelen leerlingen zich thuis. Die ruimtes sluiten aan bij hun leefwereld, maar prikkelen gelijktijdig hun nieuwsgierigheid. Door te onderzoeken en te ontwerpen, worden unieke karaktereigenschappen en krachten per leerling blootgelegd. Hierdoor groeien de zelfkennis en het zelfvertrouwen van de leerling. Wat we niet willen is de welbekende ‘busopstelling’, maar juist een actieve leeromgeving waarin docenten echt gefaciliteerd worden om impactvol onderwijs te verzorgen. 

“Binnen 3 weken heeft Tausch Onderwijs acht klaslokalen
omgetoverd tot een prachtig Experience Center.”

Simon Baars
Directeur Innovatie,
Experience College Rotterdam

Onderwijs
Partners

Om impactvol belevingsonderwijs echt te kunnen waarmaken werken we samen met onze onderwijspartners. Samen met bureau Pijnenburg, MK Educatie en Nehem ontwikkelen en ontwerpen wij contextrijke leeromgevingen passend bij de belevingswereld van de leerling.