+31 (0)6 10 99 55 19 info@tauschonderwijs.nl

Home » Projecten » Groot Goylant

TechnoLab

Het verhaal | Het begint allemaal met een doelstelling, een vraagstuk of een visie. De doelstelling van in totaal 4 VMBO scholen in het gooi (samen gevormd tot STO regio ’t Gooi) is om meer jongeren voor een toekomst in de techniek te interesseren. Techniek is belangrijk voor bijna alle toekomstige banen. Van ambachten tot aan zeer gespecialiseerde functies. Omdat je niet jong genoeg kunt starten met de mooie wereld van techniek wordt gefocust op de bovenbouw van de Gooise PO scholen. Hierbij wordt een koppeling gemaakt met het vak Wetenschap en Technologie. In eerste instantie werd gedacht aan 1 centraal lab voor alle PO kinderen. Uiteindelijk is voor een betere bereikbaarheid en de individuele touche per VMBO school gekozen voor 4 techlabs, dus 1 lab per school. Met de oplevering van het techlab van Groot Goylant zijn de 4 nu gereed en beschikbaar voor alle PO leerlingen van de regio. De gedachte is dat jongeren gedurende het schooljaar minimaal 1 rondje maken langs alle 4 de labs.

Brainstorm

Concept

Groot Goylant wil niet alleen de focus leggen op de bovenbouw PO, maar ook op de eigen leerlingen van het vmbo. Tevens heeft de school ook een tekort aan leslokalen en is er behoefte aan een multi inzetbaarheid van de ruimten. Daarom is gekozen voor 1 lokaal met een start/stop plek met tegelijk de mogelijkheid om theorie lessen te geven. Het techlab voor de PO leerlingen heeft het motto “Happy domotica”. Het motto voor vmbo is “In the picture”. Bij “Happy domotica” wordt de leerling meegenomen in diverse technieken in en rondom het woonhuis.

Zelf ontdekken, samenwerken, opdrachten uitwerken, talenten doorontwikkelen en uiteindelijk presenteren. Gewerkt wordt met de cirkel van onderzoek, ontwerpen, maken en presenteren. Bij de vmbo leerlingen is de focus gelegd op multimedia met een professionele fotostudio en de bewerking van films. Ook is er ruimte waar volop gewerkt wordt aan ruimtelijke vormgeving met oa een plotter. De gehele sfeer van alle ruimten is volledig gebaseerd op de belevingswereld van jongeren.   

 

Ontwerp

Visualisatie

Ons doel: dat jongeren graag in de ruimten willen zijn. Op die manier wordt het ontdekken en leren gemakkelijker. Door middel van grote visualisaties wordt aangesloten bij de STO huisstijl (leer het techniek logo), de branding van Groot Goylant en bij de hippe jeugdige uitstraling. Overal is het stoer en industrieel mede door inzet van steigers, betonlook vloer met grote grafische verfvlekken, steenstrips, manshoog metalen huis en het spel van strepen en technische tekeningen.

 

Resultaat

Realisatie

In diverse meetings is de projectgroep druk geweest om de juiste richting van het lab te bepalen. Daarbij zijn oa  de volgende vragen aan de orde geweest: Wat is echt het karakter van Groot Goylant? Wat moet het lesaanbod worden dat echt onderscheidend is in onze regio? Hoe kan het interieur dat het best faciliteren? In tweede stadium is onze partner Wismon aangehaakt om een aantal leerlijnen te ontwikkelen.

Na het concept te hebben uitgewerkt, zijn in feedbackrondes de punten op de ‘i’ gezet. Bij het vaststellen van de technische tekeningen is volledig ingespeeld op de praktische en visuele wensen van de gebruiker. Na de goedkeuring van het decoratieplan is in 2 weken kerstvakantie het gehele techlab uiteindelijk gerealiseerd.   

Project

Specificaties

Klant                        Groot Goylant

Locatie                    Hilversum

Oppervlakte           300 m2

Strategie / Concept / Design / Projectmanagement / Grafische Vormgeving / Uitvoering 

Bekijk alle
projecten