+31 (0)6 10 99 55 19 info@tauschonderwijs.nl

Home » Onderwijs van morgen

Het onderwijs van morgen

We maken het samen mogelijk

Introtekst over ‘onderwijs van morgen’. Uitleggen wat er in het huidige onderwijslandschap gebeurt en waarom het van belang is dat ook de omgeving (leslokalen) aangepast worden op de verschuivingen in het onderwijs. Belangrijk dat we hierin samenwerking gaan zoeken met partijen/platformen om hiermee een insider in het onderwijs mee te krijgen. Kennis van mij nu nog te beperkt. Hieronder een aantal bewezen onderwijs methodes/onderzoeken plaatsen. Zoveel mogelijk quotes plaatsen om herkenning te creëren. Smijten met onderzoeken en methodes, straalt kennis en autoriteit uit.

21e eeuws vaardigheden
In het huidige onderwijsdebat is er veel aandacht voor het onderwijs van de toekomst. De discussie richt zich onder meer op de vraag welke kennis en vaardigheden van belang zijn om leerlingen voor te bereiden op een snel veranderende maatschappij. Veel van deze vaardigheden worden samengevat onder de noemer 21e-eeuwse of vakoverstijgende vaardigheden. Het betreft generieke vaardigheden en daaraan te koppelen kennis, inzicht en houdingen die nodig zijn om te functioneren in en bij te dragen aan de toekomstige samenleving. Over het belang van aandacht voor de vaardigheden lijkt brede overstemming te bestaan. Om leerlingen goed voor te bereiden op de 21e-eeuwse samenleving wordt het belangrijk gevonden de vaardigheden een plek te geven in het onderwijs.

Talentontwikkeling
Talent is het vermogen om iets heel goed te kunnen. Talent blijkt echter alleen uit de prestaties die aan dit vermogen gekoppeld zijn. En hoe werkt talentontwikkeling eigenlijk? Onderstaand model, gebaseerd op Gagné , geeft factoren weer die een rol spelen bij talentontwikkeling:de discipline waarin iemand begaafd is de (positieve) factoren uit de omgeving de intrapersoonlijke factoren de geluksfactorDe gebieden waarop het talent zich toont, zijn: wetenschap, kunst, bedrijfskunde, ondernemen, vrije tijd, spel, media en publieke diensten, sport of technologie. Van wie zich op die gebieden ontwikkelden zijn er maar 10% (top)talenten. De overige 90% behoort tot de groep die beter is geworden dan ze waren, ze hebben zich ontwikkeld.

Visie nodig voor samenhang
In een curriculum staat de ‘visie’ centraal. De visie is tegelijk de verbindende schakel tussen alle onderdelen van het curriculum (de draden van het spinnenweb). Elk onderdeel van het curriculum kun je beschrijven vanuit een kernvraag over het leren door leerlingen. In een samenhangend curriculum zijn alle onderdelen met elkaar verbonden.

Onderwijs in balans
Het model is te gebruiken voor zowel het analyseren van de huidige situatie als voor het beschrijven van de gewenste situatie. De metafoor van het spinnenweb toont dat een curriculum kwetsbaar is. Aan de ene kant is het flexibel, maar als je te sterk trekt aan één onderdeel of draad van het spinnenweb, raakt het evenwicht verstoord en breekt het web.

Tausch

Introductie Tausch. Ruime ervaring in hoog kwaliteit, maatwerk interieur. Beursstands en evenementen. Zie hieronder. Slider met beelden van Tausch.

Recente projecten

Skopos

Leeromgeving

Let’s Play

Leeromgeving

De Overlaat

Leeromgeving